Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY

Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY

Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια: 3GPV-4INDUSTRY Εμβληματική Δράση στη Διαθεματική Περιοχή: 7.1. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές...
4 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/-ιδών

4 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/-ιδών

Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/-ιδών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας...
Συμμετοχή της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY  στο Διεθνές Συνέδριο ICEFPE23

Συμμετοχή της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY στο Διεθνές Συνέδριο ICEFPE23

Η Εμβληματική Δράση 3GPV-4INDUSTRY συμμετείχε ενεργά στη 13th International Conference & Exhibition on Green Flexible Printed Electronics Industry (ICEFPE23) and AGRIVOLTAICS 2023, που έλαβε χώρα στην Αθήνα  από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2023. Μέσα από ένα...
PhD Σχολή Φωτοβολταϊκών Τρίτης Γενιάς

PhD Σχολή Φωτοβολταϊκών Τρίτης Γενιάς

Η Σχολή Για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νέων ερευνητών στην επιστήμη και την τεχνολογία των ηλιακών κυψελών τρίτης γενιάς, καθώς και για την υπέρβαση των εθνικών ορίων και των φραγμών γραφειοκρατίας, μια ομάδα Ευρωπαίων επιστημόνων με ισχυρή και διεθνώς...
Μετάβαση στο περιεχόμενο