Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις εμβληματικές δράσεις της ΓΓΕΚ

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό”, που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση δύο (2) προτάσεις στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος. Σημειώνεται ότι υπήρχε περιορισμός της συμμετοχής κάθε Ιδρύματος (ΑΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου) σε μία το πολύ πρόταση ανά διαθεματική περιοχή, είτε ως συντονιστής ή ως εταίρος. Αυτό οδήγησε σε δημιουργία πολύ μεγάλων ερευνητικών ομάδων των διαφόρων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων που υπέβαλαν κοινή πρόταση στο ίδιο διαθεματικό πεδίο.

Οι δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι:

1. «SAFE-AORTA: Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων
Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» 4.2. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων. Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.457.948,50€. Δικαιούχοι: ΕΜΠ – Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συντονιστής Έργου-Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Επ. Καθ. Χ. Μανόπουλος. Υπεύθυνος Συντονισμού & επικοινωνίας Έργου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας καθηγητής Γ. Ματσόπουλος
Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχουν: Το Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & Ρευστοδυναμικών Μηχανών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (ΟΕ), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας ΠαΠελ, Καθηγητής Ευστράτιος Τζιρτζιλάκης

2. «3GPV-4INDUSTRY: Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» στη διαθεματική περιοχή: 7.1. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες. Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 2.457.000,00€. Δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Έρευνας: Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Συντονιστής), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συντονιστής Έργου- Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας, Ινστιτούτο Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας (INN) Εθνικού Κέντρου Έρευνας: Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.
Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει: το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και προηγμένων Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της σχολής Μηχανικών με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ηλία Σταθάτο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο