Συμμετοχή της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY στο Διεθνές Συνέδριο ICEFPE23

Η Εμβληματική Δράση 3GPV-4INDUSTRY συμμετείχε ενεργά στη 13th International Conference & Exhibition on Green Flexible Printed Electronics Industry (ICEFPE23) and AGRIVOLTAICS 2023, που έλαβε χώρα στην Αθήνα  από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2023.

Μέσα από ένα σημαντικό αριθμό διαλέξεων, οι φορείς της κοινοπραξίας (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης,  Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και Παν/μιο Ιωαννίνων) παρουσίασαν καινοτόμα αποτελέσματα  της πρόσφατης ερευνητικής τους δραστηριότητας σε προηγμένα υλικά και φωτοβολταϊκά συστήματα 3ης γενιάς,  η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται στο πλαίσιο της  Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY. Παράλληλα με τις διαλέξεις-παρουσιάσεις, δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν περισσότερο κατανοητά στους συμμετέχοντες στο Συνέδριο και στους επισκέπτες της έκθεσης  το αντικείμενο, ο σκοπός, οι στόχοι και οι κύριοι άξονες εργασίας της δράσης, μέσω ανηρτημένης σχετικής γραπτής ανακοίνωσης (poster).

Μετάβαση στο περιεχόμενο