Στόχοι

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των Φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς, αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα φέρουν στην αγορά νέα προϊόντα και ταυτόχρονα θα καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας για νέες ιδέες στο χώρο της ενέργειας.
Περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων και ώριμων τεχνολογιών των φορέων της κοινοπραξίας, οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς και φωτοενεργών υλικών, ώστε να φτάσουν σε επαρκή τεχνολογική ωριμότητα για να αξιοποιηθούν από τον Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό παραγωγικό ιστό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο