Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) της Εμβληματικής Δράσης 3GPV-4INDUSTRY

Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια: 3GPV-4INDUSTRY

Εμβληματική Δράση στη Διαθεματική Περιοχή: 7.1. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες

ΠΣΚΕ «TAEDR 0537347»

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ώρα Περιγραφή ενότητας Ομιλητής
09:00 – 09:30 Προσέλευση -
09:30 - 10:00 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί -
10:00 -11:00 Διαδικασία υλοποίησης έργου/ Υποχρεώσεις εταίρων προς διαχειριστική αρχή ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11:00 – 11:15 Διάλειμμα -
11:15 – 11:45 Παρουσίαση και συζήτηση ΕΕ1 Σύνθεση- χαρακτηρισμός σταθερών και αποδοτικών υλικών για ΦΒ τρίτης γενιάς. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11:45 – 12:15 Παρουσίαση και συζήτηση ΕΕ2: Κατασκευή και χαρακτηρισμός υψηλής απόδοσης στοιχείων από ΦΒ τρίτης γενιάς εργαστηριακών διαστάσεων. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
12:15 – 12:45 Παρουσίαση και συζήτηση ΕΕ3: ΦΒ συστοιχίες από Περοβσκιτικά και οργανικά υλικά (upscaling). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12:45 – 13:15 Παρουσίαση και συζήτηση ΕΕ4: Δοκιμές αντοχής Φ/Β τρίτης γενιάς σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
13:15 – 15:00 Διάλειμμα -
15:00 – 15:30 Παρουσίαση και συζήτηση ΕΕ5: Βιομηχανική αξιοποίηση. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
15:30 – 16:30 Προγραμματισμός εργασιών και παραδοτέα επόμενου εξαμήνου. Συντονισμός δραστηριότητας Όλοι οι εταίροι
Μετάβαση στο περιεχόμενο