Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προϋπάρχουσα Γνώση/ Τεχνογνωσία

 • Αρχιτεκτονικός και Ανάπτυξη Ημιδιαφανών Εκτυπωμένων Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς από οργανικούς ημιαγωγούς
 • Εκτυπωμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες εργαστηριακής κλίμακας από περοβσκίτες
 • Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με Roll to Roll και Sheet to Sheet εκτύπωση (slot die, gravure, inkjet, rotary screen printing, screen printing)
 • In line oπτικός χαρακτηρισμός εκτυπωμένων νανοστρωμάτων με Φασματοσκοπική Ελλειψομετρία και Σκέδαση Raman
 • Εγχάραξη λέιζερ για κατασκευή εύκαμπτων και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών διατάξεων
 • Ενθυλάκωση Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών διατάξεων για προστασία από Οξυγόνο και Υδρατμούς
 • Ανάπτυξη Λεπτών Υμενίων και Νανοεπιστρώσεων με τεχνικές Φυσικής Εναπόθεσης Ατμών
 • Επιφανειακή κατεργασία με ιοντικές δέσμες, πλάσμα και ηλεκτρικής εκκένωσης
 • Χαρακτηρισμός Φυσικών Ιδιοτήτων Λεπτών Υμενίων, Νανοεπιστρώσεων και Διατάξεων (Οπτικές, Ηλεκτρονικές, Ηλεκτρικές, Δομικές Ιδιότητες)
 • Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Διατάξεων: Οργανικά, Φωτοβολταϊκά, OLED, Οργανικά Τρανζίστορ
 • Μέθοδοι παρακολούθησης διαδικασιών παραγωγής με την χρήση οπτικών τεχνικών (Διπλ. Ευρεσιτεχνίας US20140039822, US20090103092)

Όργανα και Εξοπλισμός που θα συνεισφέρει στο Έργο

1.Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου LTFN ΑΠΘ συνολικής έκτασης ~2.000m2 για την ανάπτυξη των Ημιδιαφανων Εκτυπωμενων Φωτοβολταϊκων 3ης Γενιάς.
 • Πιλοτική Γραμμή R2R εκτύπωσης (μήκος 26m) που περιλαμβάνει πληθώρα εκτυπωτικών σταθμών (Slot die, Inkjet, Rotary Screen), in line ultra fast pulsed laser για επιφανειακή νανο δόμηση (patterning) και in line οπτική μετρολογία (SE, RS, PL) για την μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των εκτυπωμένων νανο στρώσεων και διατάξεων.
 • Πιλοτική Γραμμή Ενθυλάκωσης Οργανικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων για την αυτοματοποιημένη ενθυλάκωση των εύκαμπτων ΟΗΔ σε πληθώρα διαστάσεων και σχημάτων και τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας τους.
 • Πιλοτική Γραμμή Sheet to Sheet (S2S) που περιλαμβάνει Inkjet printer, Slot die coater, Plasma treatment, Thermal Evaporator, Spin Coating και συστήματα solar simulators για την κατασκευή ΦΒ και τον χαρακτηρισμό της λειτουργικότητας τους.
 • State of the art τεχνικές μετρολογίας που περιλαμβάνουν: 6 συστήματα Spectroscopic Ellipsometry (SE) από το IR στο fUV, 4 Raman Spectroscopy systems, AFM, Contact Angle, XRD, XRR, συστήματα ηλεκτρικών μετρήσεων, NanoIndentation, συστήματα μέτρησης διαπερατότητας σε ατμοσφαιρικά αέρια (H2O & O2), XPS, Auger, SEM, TEM.
 • Προσομοιωτή Ηλιακού φωτός,
 •  Χημικό Εργαστήριο
 • Θάλαμοι γήρανσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο