Έταιροι
4
5
6
7
1
2
3

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος

Περιφέρεια Αττικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιφέρεια Ηπείρου

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιφέρεια Κρήτης

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Περιφέρεια Αττικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια

agsdix-fas fa-university
Μετάβαση στο περιεχόμενο